Glossy, Girlz!, Royalty en Stars

Tijdens mijn afstuderen liep ik stage bij verschillende tijdschriften van de uitgever Audax Publishing in Amsterdam. Ik hield mij bezig met de vormgeving van de magazines Girlz!, Royalty en Stars. Deze maandbladen hadden zeer verschillende doelgroepen en daardoor ook een andere vormgeving. Ik leerde hier snel schakelen en omgaan met harde deadlines.

Als onderdeel van mijn stage voerde ik een lezeressenonderzoek uit voor het magazine Girlz! Ik onderzocht wat de lezeressen vonden van de content, tone of voice, vormgeving, illustraties en onderwerpen. Aan de hand van de resultaten heb ik een advies opgesteld en op basis daarvan zijn er op het gebied van vormgeving en illustraties wijzigingen doorgevoerd om nog beter te kunnen aansluiten op de doelgroep.

Na mijn studie heb ik een half jaar als freelance vormgever voor het magazine Glossy gewerkt. Daarna wilde ik toch graag verder studeren en besloot ik een masterstudie te gaan volgen.